• რძე
  • საღი რძე 
  • არაჟანი
  • არაჟანი საღი რძისგან 
  • მაწონი
  • მაწონი საღი რძისაგან
  • მაწონი დასალევი
  • ხაჭო  0%,6%; 5%
სოფლის ნობათი-ის სურათის შედეგი